Nederland groeit dicht

februari 20, 2017 | Door admin | Opgeslagen in: blog.

De polder in fietsend ontkom je nauwelijks aan silhouetten van bebouwing. Nederland is de laatste decennia enorm verstedelijkt. De Nieuwe Kaart van Nederland, waarop de concrete ruimtelijke plannen tot begin volgende eeuw zijn ingetekend, illustreert hoe dat onomkeerbare proces voortschrijdt. Veel mensen koesteren de kust als ons enig overgebleven nationale uitzicht. Een horizon die volgens velen, als plannenmakers hun zin krijgen, binnen afzienbare tijd gedomineerd wordt door de contouren van een luchthaven, ronkende vliegtuigen, en hooguit enkele, op vlagen kerosine rondvliegende meeuwen. De zee zal vol komen te staan met windmolens.

Gevolgen voor het milieu

Nederland slibt dicht als we niet uitkijken. Zeker nu er voor wonen, werken, recreatie en vervoer in de nabije toekomst extra ruimte gevonden moet worden. Zorgvuldigheid vergt dat rekening gehouden wordt met het milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economische structuur, en technische aspecten. En uiteraard met belangen van individuele burgers en actiegroepen. In procedures is vastgelegd hoe de inspraak is geregeld, om tot optimale keuzen en een groot maatschappelijk draagvlak voor ingrijpende besluiten te komen. Gelukkig investeert de overheid ook in duurzaamheid. Milieu staat hoog op de agenda van alle politieke partijen. De inwoners van Nederland zijn ook steeds meer bewust van de zorgen voor ons klimaat. Zo heeft de overheid al gescheiden afval ingeroepen. Opwekken van duurzame energie met behulp van zonnepanelen op daken, windmolens voor boeren en pelletkachels voor in huis. Maar of deze toepassingen voldoende zal zijn is nog maar afwachten. Het Nederlandse vol krijgt ook steeds meer instemming met deze aanpassingen

Nederland spreekt

In de praktijk is er nogal eens kritiek op de werking van deze procedures. Is het publiek debat meer dan een schaamlap voor reeds genomen besluiten? Wel constateren wij dat het schort aan de informatievoorziening. De vele rapporten over de HSL bevatten bij elkaar voor menigeen een overdosis informatie, ontoegankelijk en moeilijk vergelijkbaar. Algemeen toegankelijke basisinformatie ten behoeve van de publieke discussie over nut en noodzaak van een tweede nationale luchthaven ontbreekt vooralsnog. Jammer, want die informatie is, weliswaar bij diverse instanties, beschikbaar. Het publieke debat vraagt derhalve om toegankelijke informatie. Met de juiste informatie kan er ook een juiste beslissing worden gemaakt. Het zou niet zo moeten zijn dat er informatie word achter gehouden die de keuze heel anders kan maken. Daarnaast moet iedereen die er geen direct kennis van heeft het onderwerp kunnen begrijpen.


Reacties zijn hier gesloten.